top of page
  • Writer's pictureDaniel Nakash

הפיכה

המפקד נכנס לחדר הישיבות בזמן לפגישה. החדר היה ריק. הוא חיכה ובינתיים קרא קצת חדשות בטלפון. 'לוחם-אש גיבור הציל חתול מבניין בוער'

'חמש שיטות להוריד פרוות חתול מהבגדים'

'לא מצליח להשיג תשומת לב חתולית? למד כיצד!'

הוא תהה אם זה היה ניסיון להשיק מדור חתולים.

המפקד, ששם לב שעברו כמה דקות ואף אחד לא הופיע, התחיל להתקשר לאנשים לבדוק מה קורה.

"אני מצטערת המפקד, פשוט החתולה המהממת שלי התיישבה עלי ואני לא יכולה לקום. אצטרף ברגע שאוכל." אמרה סיגל.

"פגשתי חתול רחוב מטריף בדרך חזרה מהפח" אמר אסי. "ליטפתי אותו ועכשיו הוא יושב עלי, אז אני לא יכול לזוז. אגיע ברגע שיתאפשר לי."

במקביל הגיעה הודעת טקסט ממירב "סליחה, התיישב עלי חצול, תקועה, מאחרת, אתקשר."

ואחרי רגע עוד הודעה ממירב "*חתול".

המפקד הבין מה קורה. הוא חשב שיש להם עוד זמן, אבל נראה שהמחתרת החתולית הייתה ערוכה טוב יותר משחשבו. החיילים שלו, שלא הכירו את הסכנה לא היו ערוכים למצב. בגלל רגישות הנושא, הוא היה בסיווג גבוה והמידע שותף רק על בסיס צורך הכרחי.

הוא יצטרך לפעול מהר.

המפקד לקח את ערכת החירום מהכספת וירד לקומה מינוס חמש בבור, שם הייתה הגישה לכל מערכות ההתראה והכריזה.

צביקה, המפעיל של מערכת הכריזה המרכזית שעוד היה בתורנות מהלילה, עזר לו ופתח את המיקרופון.

המפקד שלף את ערכת החירום, והשמיע בכריזה כלל ארצית את הצלילים של קופסת טונה נפתחת.A large orange cat in looking content, eyes half closed, sitting on an israeli female soldier's lap.

התמונה נוצרה באמצעות Bing.

4 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page