top of page
  • Writer's pictureDaniel Nakash

ינשופים

שוּ ישבה על הענף ונמנמה. כלומר, היא ניסתה לנמנם, רק שלמרבה הצער יאן מצדה האחד לא הפסיק לקשקש עם פים שישב מצידה האחר.

"ההוא?" שאל יאן.

"לא, לא, ההוא" ענה פים.

"אה, ההוווא?" ניסה שוב יאן.

"כן, ההוא" התרצה פים.

"מה בקשר אליו?"

"אני חושב שהוא ימצא חן בעיני שוּ" אמר פים ודחף ברמיזה עדינה את שוּ, שפקחה עין בינתיים.

"נו," אמרה שוּ שנשמעה בלתי משוכנעת בעליל "מה הפעם?"

“תסתכלי מי מסתובב למטה" אמר יאן.

“מי, ההוא?" שאלה שו.

“לא, ליד, ההוא." אמר פים.

“אה, ההווווא?" ניסתה שוב.

“בדיוק, ההוא." אמר פים והצביע על החתול המגונדר שישב למטה, לקלק את כפתו וסידר את תסרוקתו. כשסיים, הביט מעלה ישירות בעיניה של שו.

“התעניקי לי את הכבוד לכבד אותך במנת עכבר-שדה טרי מין האחו?" שאל החתול.

שו הסמיקה. יאן ופים נעלמו בשקט אופייני והשאירו אותם לבד.

הדייט היה הצלחה מסחררת ותוך זמן קצר עברו לגור יחד. הם מיסדו את הקשר, ומאז יש ינשולים בכל מקום.

התמונה נוצרה באמצעות Midjourney

1 view0 comments

Related Posts

See All

ספה

コメント


bottom of page