top of page
  • Writer's pictureDaniel Nakash

עונת מעבר

איך הלך המשפט הזה? "עם כוח גדול באה אחריות גדולה", כן, קליט מאוד, חשבה סתיו. לדעתה הנוסח המדויק יותר (שאם להודות על האמת כנראה שלא היה תופס בסרט), היה צריך להיות "עם כוח גדול מגיע ספר גדול של חוקים רגולטורים, ובעצם זה רק כרך ראשון בסדרה". מה הכיף בלהיות מסוגלת לעבור דרך קירות ולרחף, כשצריך לעבור בשביל זה בחינות תיאוריה, ואז בחינה מעשית, ואז עם הרישיון מגיע ה"אמצעי מעקב ובטיחות", כלומר אזיק מלשינון אלקטרוני, שמדווח ליטרלי על ה-כ-ל.

"תפסיקי עם זה" היא שמעה את הדודה אומרת. היא הרימה את הראש מטאבלט הבחינה וראתה שהדודה מסתכלת עליה במבט חמור.

"אני? להפסיק עם מה?"

"תפסיקי לא-ללעוס את העט שלך"

אוטומטית היא החזיקה מולה את העט, שלא היו עליו סימני נשיכה. מאז הנזיפה ההיא מאמא שלה בגיל שש, במקום ללעוס עטים, היא חולפת דרכם תוך כדי תנועת לעיסה.

"סליחה" היא התכווצה בכסא וחזרה לטופס.


היא סיימה למלא את השאלון ולחצה "שלח".

'אנא החזירי את הטאבלט למשגיחים. תודה' הופיעה הודעה על הטאבלט.

היא קמה וניגשה במבט מבויש אל הדודה, ומסרה לה את הטאבלט ואת העט. הדודה לחצה על עוד כמה דברים בטאבלט, הביטה בו במבט אטום והניחה אותו בצד.

"תני לי את היד שלך, בבקשה".

סתיו שלחה את היד קדימה.

"שמאלית? אה נכון, לא-לעסת את העט ביד שמאל. טוב" אמרה הדודה וסגרה צמיד על היד השמאלית של סתיו. "את יכולה לעשות כל מה שאת עושה כרגיל עם הצמיד, כולל שחיה, צלילה, צניחה, מה שעושה לך את זה. הצמיד מודד גם דופק, אז אם באורח פלא הצמיד לא יהיה סביב היד שלך, היעדר הדופק ידווח. בנוסף, מכות ותאוצות חריגות ידווחו, אז לא לנסות לשבור את זה" אמרה הדודה ועצרה בהפסקה רבת משמעות.

"ברכותי, תתחדשי ובבקשה אל תעשי שטויות".

סתיו הייתה די בטוחה שהחלק הזה לא היה כתוב ברגולציה.

"תודה" ענתה סתיו וחייכה חיוך קטן ומאולץ מאוד, הביטה לרגע בצמיד, וליטרלי, עפה משם.


Serene and elegant flight of a woman above a European town. An image of a young adult woman, flying, seen from behind, her hands beside her. She has long red hair. She has a small narrow futuristic electronic bracelet around her left arm. In the background a small European town. The weather is sunny with a few clouds.

התמונה נוצרה באמצעות ChatGPT 4.

6 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page