top of page
  • Writer's pictureDaniel Nakash

טיול

"ג'ואי, אתה יכול להוציא את רקס לטיול?" שאלה ג'ני.

"כן..." ענה ג'ואי, כולו מרוכז במשחק ששיחק בטלפון.

כמה דקות אחר כך ג'ני עברה בסלון וראתה שג'ואי עדיין יושב על הספה, בבוקסר, ומשחק בטלפון.

"ג'ואי, צריך להוציא את רקס, ואני תיכף נכנסת לשיעור זומבה בזום."

"בסדר, בסדר, חמש דקות אני מסיים פה ומוציא אותו."

ג'ני הביטה בו עוד רגע, מנסה להחליט אם שווה להמשיך את הויכוח עכשיו או אחר כך. היא החליטה שאחר כך.

רקס הצ'יוואווה קפץ ועלה לספה. "נו?" שאל רקס "אתה מסיים את המשחק הארור הזה שלך?"

"כן, נו, עוד רגע, איזה לחוצים פה כולם..." ענה ג'ואי.

"ג'ואי? אמרת משהו?" שאלה ג'ני מהחדר השני.

"לא" ענו שניהם. לג'ני זה נשמע שרקס נבח בתיאום מושלם עם ג'ואי. היא חשבה שזה חמוד נורא.

רקס המתין עוד קצת והתיישב. "אם אתה לא עוזב את הטלפון, אני מתחיל להתיישב לך מול הפרצוף וללקק את עצמי אתה יודע איפה בעוד שלוש... שתיים... "

"בסדר, בסדר, אוף, רק... תישאר שם" ג'ואי קם להביא את הרצועה.

"ג'יזס!" אמר ג'ואי "חשבתי שהיה לנו הסכם!"

"לא אמרתי שאני לא אעשה את זה אם תעזוב את הטלפון..." ענה רקס שבפירוש היה מאוד מרוצה מעצמו ומההבעה על פניו של ג'ואי.

"אגב..." המשיך רקס "אתה יוצא ככה? עלול להיות לך קצת קר."

ג'ואי הסתכל על עצמו, גלגל עיניים, והלך להתלבש.


התמונה נוצרה באמצעות Midjourney.

1 view0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page